Członkowie SKB  

   

Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB - 2017 rok
Konferencja SKB - 2017 rok
   
Ważna Informacja !!!

Z uwagi na zagrożenie wynikające z dynamicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Polski do odwołania biuro SKB będzie pracować zdalnie.

Biuro na ul. Nowogrodzkiej 31 lok. 327 będzie zamknięte.

Kierownik biura – Pani Beata Wilczyńska będzie do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu komórkowego 501-539-832 w godz.: 9:00-13:00.

Zapraszamy również do korespondencji drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W pilnych sprawach poza godzinami wymienionymi powyżej prosimy o kontakt z Tomaszem Pytkowskim – tel. 501-031-286 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   

Oddział w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego SKB w latach 2004 – 2007

Warszawa,2007-09-10

1. Oddział zrzesza na dzień 10 września 2007r. 104 członków i sukcesywnie zapisują się nowi członkowie. Wśród członków Oddziału 68 członków posiada tytuł i uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB.
2. W okresie sprawozdawczym Zarząd O/W SKB składał się z:
przewodniczący : Balbina Kacprzyk
v-ce przewodniczący – Zbigniew Parys
sekretarz – Grażyna Kidacka
3. W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące spotkania szkoleniowo-informacyjne:

20.12.2004r. – Wykład dr. inż. Janusza Kulejewskiego „Przedmiar robót budowlanych – element dokumentacji projektowej i ofertowej", uczestniczyło 35 członków,

6 lipca 2005r. – Wykład Wicedyrektora Departamentu Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury mgra inż. Andrzeja Warwasa, „Czy konieczne są dwa przedmiary robót? Uczestniczyło 30 osób.

9.02.2006r. –Wykład mgra inż. Marka Fabijańskiego „Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych". Uczestnicy otrzymali również Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych, uczestniczyło 55 osób.

Odbyło się wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom Stowarzyszenia:
Kol. Danuta Młudzik
Kol. Barbara Reichert
Kol. Hubert Anusz

9.10.2006r. Wykład mgr inż. Krystyny Semeniuk-Pytel „Wybrane zagadnienia warunków kontraktowych FIDIC w kontraktach na roboty budowlane".
Uczestniczyło 28 członków.

21.05.2007r. Wykład dr. inż. Janusza Traczyka „Wyliczenie wartości kosztorysowej inwestycji– Sposób i elementy wyceny oraz podstawy wyceny – przykłady z wykorzystaniem komputerowego wspomagania Uczestniczyło 42 członków oraz zaproszonych 6 studentów Politechniki Warszawskiej.

Należy podkreślić, że wykłady na wymienionych spotkaniach prowadzili członkowie naszego Oddziału.
4. Udział członków Oddziału Warszawskiego: w pracach zarządu SKB, komisji kwalifikacyjnej na rzeczoznawcę kosztorysowego, wykładowcy na kursach, eksperci Ośrodka Kosztorysowania R B Wacetob Sp. z o.o.
5. Organizowanie szkoleń :Kosztorysowanie Robót Budowlanych" – uczestniczyło 120 osób.

6. W okresie sprawozdawczym członkowie Oddziału opracowywali opinie w sprawach związanych z rozliczaniem inwestycji oraz zamówieniami publicznymi.
7. Przygotowanie reklamy Stowarzyszenia w Inwestycjach Budowlanych wydawnictwa Murator.
8. Rozmowy w sprawie ubezpieczenia kosztorysantów – oferta PZU Ubezpieczenie OC kosztorysanta W poszukiwaniu ofert ubezpieczenia „OC zawodowego kosztorysanta" , otrzymaliśmy wstępną propozycję PZU S.A. ubezpieczenia dla Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Ochrona nie obejmuje szkód rzeczowych i osobowych. Ochroną objęte są natomiast czyste straty finansowe, które stanowią podstawowe ryzyko wiążące się z błędami zawodowymi kosztorysanta.
Na podstawie ogólnych warunków OC zawodowej (uchwała nr UZ/3/2006 z dnia 3.01.2006 r. Zarządu PZU S.A.), proponowane są następujące warunki ubezpieczenia : Ubezpieczenia jako umowa generalna, tj. polisa z listą ubezpieczonych i certyfikatami dla poszczególnych ubezpieczonych. Przedmiotem ubezpieczenia jest: wykonywanie czynności zawodowych i szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w zakresie:
· kosztorysowania planowanych inwestycji budowlanych,
· wyliczania wartości kosztorysowej inwestycji już istniejących,
· metodologią oceny efektywności inwestycji,
· czynności rzeczoznawstwa kosztorysowego;
Suma gwarancyjna (na wszystkie i jedno zdarzenie dla poszczególnego ubezpieczonego) i składka:
Proponujemy 3 warianty sumy gwarancyjnej i składki:
· 100.000 zł. – 613,- zł składki/rok/na jednego ubezpieczonego
· 200.000 zł. – 912,- zł składki/rok/ na jednego ubezpieczonego
· 500.000 zł. – 1.696,- zł. składki/rok/ na jednego ubezpieczonego
Rozłożenie składki na 2 raty – powoduje zwyżkę składki o 5%. Franszyza integralna : 400 zł. Udział własny: 5 % w szkodzie.
Warunki szczególne: Klauzula odpowiedzialności cywilnej kosztorysanta budowlanego tj.:
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU S.A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonania czynności zawodowych kosztorysanta budowlanego.
2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1. na osobie i rzeczowe,
2. powstałe wskutek ujawnienia wiadomości zastrzeżonej jako poufna albo objętej tajemnicą,
3. powstałe w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
4. powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac,
5. powstałe w wyniku błędnego przeliczenia dowolnej waluty obcej.
Proponowane składki będą miały zastosowanie w przypadku zawarcia ubezpieczenia przez min. 70% członków Stowarzyszenia.
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych