Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB
Konferencja SKB
   

Członkowie SKB  

   
standardyII
   
25 konferencja w Ciechocinku - październik 2019
Ciech 2019 info 695x330
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
   

Cele SKB

Podstawowe cele  Stowarzyszenia:

Działanie na rzecz wyodrębnienia zawodu Kosztorysanta wśród zawodów budowlanych.

Wypracowanie zasad współdziałania i form integracji środowiska Kosztorysantów budowlanych.

Ochrona praw zawodowych i podniesienia rangi zawodu Kosztorysanta budowlanego.

Tworzenie warunków do powstania ogólnopolskiego samorządu zawodowego kosztorysantów budowlanych.

Doskonalenie i rozwój systemu Kształcenia i podnoszenia Kwalifikacji Kosztorysantów budowlanych.

Organizowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad środowiskowej etyki zawodowej Kosztorysantów budowlanych oraz systemu kontroli ich przestrzegania.

   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych