Galerie zdjęć  

   
Konferencja SKB - marzec 2013
Konferencja SKB - marzec 2013
   

Członkowie SKB  

   
banerSKB
   
25 konferencja w Ciechocinku - październik 2019
Ciech 2019 info 695x330
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
   

Komunikat dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB z kwietnia 2019 roku

Komunikat dla Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB

Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych przychylając się do licznych wniosków postanowił uchwałą Zarządu nr 12/2019 z dnia 15.04.2019 r. przedłużyć okres rozliczeniowy 2016-2018 dotyczący obowiązkowych szkoleń dla RZECZOZNAWCÓW KOSZTORYSOWYCH SKB (uchwała Zarządu nr 17/2015 z dnia 10.12.2015 r.) do dnia 31 marca 2020 r.
Osoby, które nie spełnią wymogu odbycia dwóch obowiązkowych szkoleń w terminie do 31 marca 2020 r. zgodnie z paragrafem 18 pkt. 2 Statutu SKB nie będą wpisane do Rejestru RZECZOZNAWCÓW KOSZTORYSOWYCH SKB, publikowanego na stronie internetowej SKB.
Ponowny wpis na listę Rzeczoznawców może nastąpić po odbyciu dwóch szkoleń w nowym okresie rozliczeniowym 2019 - 2021 zgodnie uchwałą Zarządu nr 17/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Najbliższe szkolenia i konferencje:

1. V Warsztaty dla kosztorysantów w Starych Babicach 31.05 - 1.06.2019 r.
- organizator : Oddział SKB w Warszawie.
2. XIII Warsztaty kosztorysowe w Zakopanem 20 - 21 września 2019 r.
- organizatorzy: Oddział SKB w Krakowie, Bielsku-Białej i Gliwicach.
Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB wpisani do Rejestru muszą mieć opłaconą składkę za poprzedni rok (czyli aktualnie za 2018 r.).

W sprawie dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z biurem zarządu lub Przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej

Warszawa,27.04.2019 r.
   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych