Galerie zdjęć  

   
Walne Zgromadzenie SKB
Walne Zgromadzenie SKB
   

Członkowie SKB  

   
UWAGA!

Składka członkowska w 2020 r. wynosi 240 zł/rok.

Konto: PKO BP 60 1020 1156 0000 7302 0058 2247
Zaległe składki należy wpłacać jak dotychczas – 200zł/rok. banerSKB
standardyII
   
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
wacetob-m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
sekocenbus SKB m
Oferta specjalna członka wspierającego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
orgbud skb m
   

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówieniach publicznych. Weryfikacja formalna.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na jednodniowe szkolenie, którego przedmiotem będą zasady opracowania i weryfikacji formalnej kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zamówieniach publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są bardzo sformalizowane i łatwo jest popełnić liczne błędy formalne przy przygotowaniu dokumentacji postępowania oraz przy szacowaniu wartości zamówienia. Opracowanie tych dokumentów jest zazwyczaj zlecane firmom zewnętrznym, jednak to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe opracowanie.

Szkolenie skierowane jest do:
- osób opracowujących kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za odbiór kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót od osób/firm je opracowujących,
- osób weryfikujących kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
- członków komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania.

Terminy szkoleń:
- 27.02.2020 r. Warszawa (brak miejsc - zapraszamy na termin 02.04.2020 r.)
- 02.04.2020 r. Warszawa (wolne miejsca)

Uwaga!!!
Decyzją Zarządu SKB szkolenie zostało wpisane na listę szkoleń dla Rzeczoznawców SKB (pkt. 2 ppkt. 3 uchwały Zarządu SKB nr 17/2015)


pdfInformacja o szkoleniu
pdfFormularz zgłoszenia na szkolenie


   
© Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych